Studier/Forskning

Casestudier Photizo®
Disse studiene ble gjennomført med Photizo® og kan ikke knyttes til andre leverandrørers LED lysbehandlingsinstrumenter, da det varierer i bølgelengde, frekvens og pulsasjon blant de ulike leverandørene og dette har en innvirkning på hvordan resultatet blir. Systemet som brukes i Photizo® er patentert og oppstår derfor ikke i noen andre leverandørers produkter.

Casestudier Photizo

Studier Warp 10®
Nedenfor finnes kliniske studier utført med instrument fra Quantum Devices i USA, leverandøren av LED-teknologi til NASA.

Disse studiene er utført med Warp 10® eller Warp 75®, som begge bygger på HEALS®-teknologien fra Quantum Devices inc. go kan ikke kobles sammen med andre leverandørers LED lysbehandlingsinstrument, da ulike leverandører skiller seg ut med bølgelengde, frekvens og effekt, som igjen har en stor betydning for hvordan resultatet blir. HEALS®-teknologien som brukes i Warp 10® og Warp 75® er patentert og forekommer derfor ikke i noen andre leverandørers produkter.

Studier Warp