ActivoMed Magnetic Classic Extend

En videreutvikling av Classic-dekkenet for i tillegg å komme til problemområder rundt bakknær og bog. Dette dekkenet tar behandlingen til et enda høyere nivå og er utviklet i nært samarbeid med eliteryttere i ulike disipliner/grener. 14 massasjemoduler delt inn i fem soner.

Hovedinnstillinger
• Individuell justering av frekvens, tid og intensitet
• 3 ulike behandlingsprogram kan kjøres samtidig
• Mulighet for å kombinere program
• Nedtelling
• Full tilgang til kontrollpanelet via menyen

Brukeren har samme mulighet som på Classic-dekkenet til å tilpasse/skreddersy innstillingene.

Bruksområde
• Pulserende elektromagnetisk terapi
• Frekvensinnstilling mellom 1-50 Hertz
• Intensitet mellom 0.5-5.0 milliTesla
• Behandlingstid mellom 1-99 minutter

Ekstra funkjsoner
• Elektromagnetiske benbeskyttere som enkelt kan sammenkobles med dekkenets kontrollenhet.

Pris:
Kontakt oss