Laserbehandling vs. LED-lys behandling

31. september 2014

Forskjellen på laserbehandling og LED-lys behandling, forklart av Kicki Odell:
Laserbehandling räknas idag av många ledande forskare som ett tidigare mycket viktigt steg i ljusbehandlingens utveckling. Laserutvecklingen går snabbt, inriktningen är idag mest fokuserad till området kirurgi. Laser är ett «tillverkat ljus» och finns inte naturligt. Laser är koherent ljus, betyder: elektromagnetiska vågor som har samma våglängd och ett fast fasförhållande. De har ett mycket litet täckningsområde. Det finns kontraindikationer och behandlaren skall hålla sig inom angiven behandlingstidsperiod för ett och samma behandlingsområde, enligt instruktioner från tillverkaren. Laserbehandlingen är tvingande på cellerna. Behandlingsinstrumenten är ofta mycket kostsamma.

Vår kropp har en unik förmåga att läka sig själv. När denna läkning startar behöver cellerna energi. PharmaLights LED ljusbehandlingar tillför denna energi genom LED ljus, ett naturligt ljus. LED ljusbehandling är inkoherent ljus, betyder: elektromagnetiska vågor som har samma frekvens men en slumpmässig eller föränderlig fas. De har ett stort täckningsområde och behandling kan ske på samma område under en längre tid då ljuset inte är tvingande på cellerna. Betyder att behandlaren även kan behandla djupt sittande vävnad utan att skada ytligare vävnad. Idag ansedd av forskarna att i framtiden vara den mest betydande och använda behandlingsformen på vävnad, sår och skelettskador. Forskning har även påbörjats gällande läkning av inre organ. Det finns lite eller inga kontraindikationer. Behandlingsinstrumenten är prisvärda.