ActivoMed Combi +

ActivoMed Impulseline Professional Combi +

Pulserende magnet- og massasjedekken
Et kombinert pulserende magnet- og massasjedekken som kombinerer to ulike systemer til ett. Begge systemene styres via en og samme kontrollenhet. Dette er unikt på markedet. PharmaLight har agenturen på Sverige. Therese Holmgren som er GA for PharmaLight i Norge, har rettighetene og selger dekkkenet til norke kunder. Hanna Hildmann har agenturen for Tyskland og USA på ActivoMeds dekken. Se Hannas instruksjonsfilm her, velkommen til ActivoMed.

• 10 kraftfulle massasjemoduler i 5 separate soner
• 15 magnetiske spolar i samme soner

Kontrollen/styringen av den pulserende elektromagnetiske terapien/behandlingen, skjer fra den integrerte kontrollenheten, dette sikrer at maksimal effekt oppnås, og at både blod- og lymfesirkulasjonen stimuleres maksimal. De fem sonene blir aktivert via styresystemet for 1-2-3-4-5 (si bilde). Brukeren kan selv velge sonene som skal aktiveres, noe som gir brukeren mulighet til å skreddersy behandlinger til hver enkelt, avhengig av spesifikke problemområder. Combi + er unik i sin design, ved at det også gir mulighet for behandling av nakkepartiet på hesten.

En og samme kontrollenhet integrer de to behandlingsmetodene parallelt i løpet av en enkel behandlingsøkt. Du trenger bare å sette inn behandlingsvilkårene/behandlingsforutsetningene og den kombinerte behandlingen starter.

Kontrollenhenten
Activomeds lange erfaring og nært samarbeid med sine kunder har resultert i en ny kontrollenhet. Via den nyeste mikroprosessorteknologien gir denne kraftfulle/krafige kontrollenheten nå brukeren nært ubegrenset med muligheter for å endre innstillingene på en enkel måte.

Hovedinnstillinger
• Individuell justering av frekvens, tid og intensitet
• 8 ulike program i minnet
• Mulighet for å kombinere underprogram
• Nedtelling
• Full tilgang til kontrollpanelet via menyen

Bruksområde
• Pulserende elektromagnetisk terapi
• Frekvensinnstilling mellom 1-50 Hertz
• Intensitet mellom 0.5-5.0 milliTesla
• Behandlingstid mellom 1-99 minutter

Massasjeterapi
• Vibrasjonshastighet mellom 10-50 Hertz
• Behandlingstid/sone mellom 2-12 sekunder/sone
• Behandlingstid mellom 1-99 minutter

Kombinert massasje/elektromagnetis terapi
• Kombinere behandling via opp til 6 ulike delprogram
• Behandlingstid mellom 1-99 minutter

Når man ikke skal bruke dekkenet:
• På hopper som er bedekte
• Ved feber
• Ved akutte traumatiske blødninger
• Soppsykdommer
• Epilepsi
• Ved konstatert kreft, svulster